הסדר בנושא ליווי הורים לטיולים

טיולים
  1. מס' הורים מלווים לכיתה יתאפשר על בסיס מקום פנוי (הורה על כל 15 ילדים) והורה מלווה יידרש לשלם עבור הכניסות לאתרים.
  2. מחנכת הכיתה תשלח הודעה להורי כיתתה ותבקש הורים מלווים על בסיס מקום פנוי באוטובוס וכל הקודם זוכה (יש לאפשר מס' הורים מלווים שווה לכל כיתה).
  3. הורה שביה"ס ידרוש את נוכחותו לא ידרש לשלם כלל.
  4. טיול יוצא רק אם 85 אחוז מהורי השכבה שילמו.
  5. הודעה על אחוז גביה הנמוך מ- 85 אחוז יש להעביר לוועד השכבה חודש לפני היציאה לטיול השנתי. המחנכת, המזכירות והוועדים יעזרו בדרבון ההורים לשלם.
  6. ביה"ס יחתים הורים מלווים על טופס יציאה לטיול והאחריות המצופה ממנו.
  7. ביה"ס ידאג להעביר משוב להורים בסיום הטיול וכן ידאג להעבירם לחברי ועדת טיולים.
  8. ביה"ס ידאג להעביר ליו"ר הוועד המרכזי וליו"ר ועדת טיולים את תאריכי הטיולים, המסלול והשכבות היוצאות.
  9. רכזת טיולים תקיים פגישות סדירות עם חברי ועדת טיולים.