לוח צילצולים

צלצול

שיעור

משעה

עד שעה

צלצול מקדים (בניין מרכזי)
7:55
7:55
שיעור ראשון
8:00
8:50
שיעור שני
8:50
9:40
הפסקת אוכל
9:40
9:50
הפסקה
9:50
10:15
שיעור שלישי
10:15
11:00
שיעור רביעי
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור חמישי
12:00
12:45
שיעור שישי
12:45
13:30
הפסקה
13:30
13:35
שיעור שביעי
13:35
14:20
הפסקה
14:20
14:25
שיעור שמיני
14:25
15:10