לוח צילצולים

צלצול

שיעור

משעה

עד שעה

צלצול מקדים (בניין מרכזי)
7:55
7:55
בוקר טוב
8:00
8:10
שיעור ראשון
8:10
8:55
שיעור שני
8:55
9:40
הפסקת אוכל
9:40
9:50
הפסקה
9:50
10:15
שיעור שלישי
10:15
11:00
שיעור רביעי
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור חמישי
12:00
12:45
שיעור שישי
12:45
13:30