זכויות התלמיד

  1. הזכות לחינוך – כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין. לא יופלה תלמיד מטעמים עדתיים, על רקע חברתי – כלכלי או מטעמים של השקפה פוליטית של הוריו. (מתוך חוק זכויות התלמיד שהתקבל בוועדת החינוך של הכנסת תשס"א).
  2. זכותו של כל תלמיד לחוש מוגן ובטוח בבית הספר ובסביבתו, לזכות ביחס של כבוד מאת הסובבים אותו ולהנות מאוזן קשבת של הצוות החינוכי.
  3. זכותו של כל תלמיד ללמוד באווירה נעימה, שלווה ומכבדת, לרכוש ידע והשכלה נאותים והולמים במהלך שהותו בבית הספר.
  4. זכותו של תלמיד לתאם שיחה אישית עם כל אחד מצוות המורים או חברי הנהלת בית הספר.
  5. בכל בירור לימודי או משמעתי יפנה התלמיד תחילה אל המורה הקשור לעניינו. אם לא יקבל מענה הולם לטענתו זכותו לפנות אל מחנך הכיתה. אם המחנך אינו מצליח לתת מענה הולם על פי דעתו זכותו לפנות לסגנית מנהלת בית הספר או למנהלת בית הספר.
  6. זכותו של תלמיד לקבל חוות דעת מכל מורה לגבי התקדמותו והישגיו בלימודים בתאום פגישה עימו.
  7. זכותו של תלמיד לדעת את הרכב הציון הסופי של המבחן, בוחן או עבודה על פי שאלות וסעיפים.
  8. תלמיד זכאי לקבל את מבחניו לאחר שנבדקו עד שבועיים ממועד כתיבתם.
  9. התלמיד רשאי להיעדר משיעור בכדי להיעזר או להיוועץ במורה אחר, אך ורק לאחר שקיבל את הסכמת המורה המלמד בכיתה.