מועצת התלמידים

"הילדים של היום הם המנהיגים של מחר" (שמעון פרס)

מסורת ארוכת שנים בבית ספרנו היא לאפשר לתלמידים להשתתף בקבלת החלטות וביישומן על ידי מועצת תלמידים פעילה, המורכבת מנציגי תלמידי כיתות ד’ – ז’.

חברי המועצה נבחרים אחת לשנתיים בתהליך בחירות דמוקרטיות, לאחר שנעשית עבודה בכיתות בנושא. המועצה מסייעת בקידום תהליכים ובקיום פעילויות חברתיות בבית הספר לרווחת התלמידים, פעילויות לציון אירועים חינוכיים והיסטוריים, הפעלות לקראת חגים וימים מיוחדים כגון: יום ירוק, יום התחביב, שעשועי פורים, תחרות ספורט היתולי בחנוכה ועוד.

השנה שהנושא המוביל בה הוא "מנהיגות" עברנו זה עתה תהליך בחירות. המחנכים עבדו בכיתות והתלמידים בחרו ביום בחירות מעניין וחוויתי.