מוסיקה

מוסיקה

מטרות המוסיקליות – הקניית שפת המוסיקה וערכיה כוללת לימוד נגינה במגוון כלים, יכולת האזנה למוסיקה קלאסית, חשיפה ליצירות ויוצרים בתחום.
המוסיקה משמשת כלי להעצמת תלמידים, מסייעת לתלמידים בעלי קשיים, באמצעותה ניתן לפתח מיקוד פנימי, מיומנויות ריכוז, הקשבה, חשיבה ומשמעת עצמית.
המוסיקה מאפשרת ביטויים רגשיים, אישיים ויצירתיים. לבד מהיותה משפרת כישורים קוגניטיביים ומוטוריים היא מטיבה לחבר ולקשר בין התלמיד לתרבותו ולהווייתו הישראלית. דרכה מתקיימת הנחלת ערכים ואהבה לעם, לארץ ולאתריה, להיסטוריה ולמורשת. אלה באים לידי ביטוי ביתר שאת בשירה העברית. בית הספר פועל לאור ערכים אלה.

הפעלת תכנית עירונית "מפעם" תכנית לחינוך מוסיקלי – בנוסף לשיעורי מוסיקה כלליים המתקיימים בכיתות נוטלים תלמידי בית הספר חלק ב "תכנית מפעם", תכנית לחינוך מוסיקלי בשיתוף קונסרבטוריון ר"ג והתזמורת הסימפונית של ר"ג בניהולו וניצוחו של ד"ר אלכס וסרמן.
בתכנית נחשפים התלמידים במהלך שעורי המוסיקה הכלליים בכיתות ליצירות מוסיקליות שנבחרו לאותה שנה. לאחר לימוד היצירות, הרקע ליצירתן והאזנה להן בכיתות נפגשים התלמידים עם הרכב נגני התזמורת המגיעים מס' פעמים בשנה לביקור בבית הספר על מנת לערוך קונצרט מודרך בפני התלמידים של היצירות שנלמדו. יחד מאזינים, מקשיבים, מנתחים ומשוחחים על היצירות.
התלמידים יוצאים לקונצרטים להאזנה של אותן יצירות שלמדו אך הפעם כקונצרט שלם ובהרכב מלא של נגני התזמורת. בכל שכבת גיל מתקיימים מס' שונה של מפגשים בשנה בהתאם לתכנית המותאמת לגיל התלמידים.

לימוד נגינה – תלמידי בית הספר בכיתות ב – הלומדים לנגן על כלי קשת בשעות הבוקר בקבוצות לימוד קטנות של כ-6 תלמידים בכל קבוצה.

תזמורות ייצוגיות – תזמורת מפוחית.

שירת המקהלה בכיתות ושירה בציבור – השנה החלה לפעול גם מקהלת בית הספר.