פעילות עם ילדי הגנים

פעילויות עם ילדי הגנים

תלמידי כיתות א' מפעילים את ילדי הגנים בפעילות מהנה משותפת