רובוטיקה

רובוטיקה

רובוטיקה במכל"ל 

תלמידי בית הספר מתנסים בשיעורי רובוטיקה במסגרת שיעורי התל"ן .

תכנית זו מזמנת לתלמידים התנסות לימודית , חוויתית ומאתגרת התורמת ללמידה משמעותית בין תחומית ארוכת טווח .

התוכנית מתמקדת בחשיפת מבני חשיבה מסדר גבוה , בזימון התנסות המאפשרת הבניה אקטיבית של המוח ,

בעידוד אינטראקציה לימודית בקבוצה ובפיתוח מיומנויות של אורינות טכנולוגית התקשוב .

בפעילות לימודית מושם דגש רב על הקשרים בין תחומי הרובוטיקה , מדעים ומתמטיקה , ועל תכנון מודלים

הרלונטיים לחיי החברה .

התכנית מעודדת בתלמידיה חשיבה יצירתית וחדשנית , יזמות וכושר המצאה , ומטפחת מיומנויות של תקשורת בין

אישית ועבודת צוות .