חדשנות

חדשנות

חדשנות כשגרת חיים בית ספרית
בעולם שקצב השינויים המתרחשים בו מהיר, אנו מרבים לשמוע את המושג חדשנות. "אין דרך אחת להגדיר חדשנות" (אוורט רוגרס), פרוש המושג תלוי בהקשר. לדוגמה בתעשייה חדשנות יכולה לבוא לידי ביטוי בגילוי חומר גלם חדש. בטכנולוגיה חדשנות יכולה לבוא לידי ביטוי בכלי, כאפליקציה חדשה ועוד . 
במכל"ל, אנו עושים חדשנות פדגוגית בשבוע "נושא מרכז" וב"חממות חקר". שם, תהליך הלמידה מזמן לתלמיד צמיחה קוגניטיבית, רגשית וחברתית. השנה, תהליך שינוי בדרכי הוראה למידה והערכה פרץ את מסגרת "חממות החקר" ו"שבוע נושא מרכז". בכל שכבות הגיל, אנו נמצאים בעיצומו של תהליך הטמעת למידה שמעודדת מעורבות התלמיד והמורה בשיח, בחוויה, בהתנסות, רלוונטית לחיי הלומד ובעלת ערך ללומד ולחברה.
שאילת שאלות, יצירתיות, השראה, חקר, סיעור מוחות, גמישות, התפתחות אישית, תקשוב, יזמות חברתית,
עבודת צוות ושיתוף פעולה, דיבור בציבור וחדשנות
אינם מושגים זרים בסביבה הלימודית המתעדכנת במכל"ל.
בשנת הלימודים תשע"ז הובילו תלמידי שכבת ד' בניית קינים עבור סיסי החומות. תלמידי שכבת ג' פעילים בגינה קהילתית שהוקמה ביוזמת מנהלת ביה"ס בשיתוף תושבי השכונה ובתמיכת הרשות המקומית, צוות מורים ותלמידים כתבו והפיקו בשיתוף ועד השכונה טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל. תלמידי שכבת ה' סייעו בצביעת מתקני משחקים בגן אלי כהן בתמיכת מחלקת גנים ונוף.
" כל ידע שאינו מוליד שאלות חדשות גווע עד מהרה. מאבד את החום החיוני לחיים" (ויסלבה שימבורסקה)