שיעורי מעבדה כיתות ח'

שיעורי מעבדה
מעבדה כיתות ח 
שימוש במעבדת חיישנים