פעולות ראשוניות בעולם

סרטון פעולות ראשוניות בעולם:

1. מעבר לפורום
2. לבוש גוף (מי שנכנס כענן)
3. התחברות לקבוצות