משימה ראשונה בפורום

משימה ראשונה בפורום:
הדבקת פתק בכירות 
משימה בין ספרטה לאתונה.