תקנון בית הספר

תקנון בית ספר מכל"ל – תשע"ח
תלמידים, מורים והורים יקרים,
קהילת בית ספר מכל'ל מאמינה כי שמירה על כללי ונהלי בית הספר תוך טיפוח ערוצי תקשורת פתוחים, תעצים את תחושת המוגנות בביה'ס ותתרום להתפתחותו והעצמתו של כל אחד מבאי ביה'ס. התקנון נכתב בהתאם לחוזר מנכ"ל ובשיתוף מורים, תלמידים והורים.

זכויות התלמיד
בית ספר מייחס חשיבות רבה בשמירת כבודו וזכויותיו של התלמיד.
זכותו של התלמיד:
1. ללמוד באווירה נעימה, שלווה ומכבדת.
2. ליהנות מיחס מכבד ולחוש מוגן ובטוח.
3. ליהנות מסביבה מטופחת, אסתטית ונקיה.
4. לקבל סיוע מחברי הצוות החינוכי, הטיפולי והמנהלי, כאשר הוא פונה בצורה נאותה, תוך שמירה על פרטיותו.
5. לתאם שיחה אישית עם כל אחד מצוות המורים או חברי הנהלת בית ספר.
6. לקבל הערכה ההולמת את הישגיו והתנהגותו ולדעת את מרכיבי ההערכה.
7. להביע דעתו תוך שמירה על תרבות דיבור.
8. לבחור את נציגיו למועצת התלמידים.
9. לקבל הגנה על רכושו שיישמר ולא ייפגע, אך אין הנהלת בית ספר אחראית לרכוש יקר ערך.
10. לקבוע פגישה עם המורה המקצועית לגבי התקדמותו והישגיו.
11. לפנות למחנך במידה ולא יקבל מענה מהמורה המקצועית.
12. כל תלמידי בית הספר זכאים ליחס הוגן ושווה.
13. באירועי משמעת יתקיים דיאלוג מורה- תלמיד לבירור האירוע.
14. בהיעדרות הנובעת ממחלה, מחנך הכיתה יצור קשר עם התלמיד ביום השלישי להיעדרותו.

חשוב שכולנו כאחד, נשמור, נטפח ונטמיע תקנון זה, נהייה מחויבים לכבד ולאכוף את הכללים המופיעים בו.
התקנון כתוב בלשון זכר אך מיועד לזכר ונקבה כאחד.

כללי התנהגות דרכי אכיפה
הופעה הולמת
1. יש להגיע עם חולצה חלקה עם סמל בית ספר גלוי המוטבע עליה. בחורף עליונית חלקה מעל חולצת בית הספר.
2. אין להגיע בחולצת בטן, בגופיות וכפכפים (נעלי אצבע, קרוקס).
3. לבנים ולבנות מותר להגיע לבושים במכנסיים קצרים עד אמצע הירך.
4. אין לבצע שינויים כגון גזירה, קשירה בתלבושת האחידה.
5. אין להגיע לביה"ס עם פירסינג, נזמים, לק צבעוני ,איפור ושיער צבוע.

6. צבעים ייחודיים בתלבושת בית ספר: צבע טורקיז בכל פעילות חוץ בית ספרית: סיורים, תחרויות. צבע כחול/ טורקיז לשיעורי ספורט, צבע לבן לטקסים.

1. אי הגעה בתלבושת ביה"ס- תירשם הערה מתאימה בסמארטסקול.
2. הורי התלמיד יתבקשו להביא תלבושת אחידה לבית הספר.
3. אי הקפדה על הופעה הולמת ובתלבושת אחידה תבוא לידי ביטוי בתעודה.

התנהגות כלפי כלל עובדי בית הספר
יש לכבד את כל עובדי בית הספר ולהישמע להוראות הצוות החינוכי. 1. שיחת בירור ותיעוד השיחה בסמארט סקול.
2. שלילת הפסקה והשלמת מטלה חינוכית.
3. ידוע ההורים והשעיה לכיתה מקבילה.
• אמירה שיש בה חוצפה כלפי איש צוות- השעיה מבי"ס.

נוכחות ועמידה בלוח זמנים
1. יש להגיע לבית הספר בזמן ולהיכנס לכיתה בצלצול. אין לעזוב את הכיתה ללא רשות.
2. עפ"י חוזר מנכ"ל חל איסור להיעדר מביה"ס לצורך חופשות בארץ ובחו"ל.

איחורים:
1. תרשם הערת איחור בסמארט סקול. מארבעה איחורים תירשם הערה בתעודה.
2. איחור תכוף – מכתב להורים ודיווח לקצינת ביקור סדיר.

היעדרויות:
1. תירשם הערת היעדרות בסמארט סקול.
2. יש להביא אישור רופא מחמישה ימי היעדרות ומעלה.
3. תלמיד הנעדר שבעה ימים ברצף או 14 ימים שלא ברצף יישלח מכתב להורים ודיווח לקצינת ביקור סדיר.
4. השלמת הנושאים הנלמדים באחריות התלמיד.

משימות כיתה והכנת שיעורי בית
על התלמידים למלא את המטלות הניתנות בשיעור ולהכין שיעורי בית בהתאם לדרישות של כל מקצוע. 1. תרשם הערת אי הכנת ש"ב בסמארט סקול.
2. אי הכנת ש"ב ארבע פעמים במקצוע -הורדת חמש נקודות בציון לתעודה.
3. אי הכנת ש"ב יותר מחמש פעמים- מכתב להורים והורדת ציון בתעודה.

כללי התנהגות בהפסקה
1. על התלמידים לצאת מהכיתות בהפסקה ולצאת לחצר.
2. התנהלות ראויה בהפסקה כוללת שמירה על: כבוד התלמידים, רכוש בי"ס וחלוקת המגרשים.
3. תלמיד הנתקל בבעיה בזמן ההפסקה יפנה למורה תורן להתערבות מידית.
1. בירור האירוע על ידי מורה תורן.
2. במקרים מורכבים יועבר המשך הטיפול למחנך הכיתה.
3. הערת התנהגות בסמארט סקול תרשם בהתאם.

כללי התנהגות בזמן שיעור
1. בתחילת השיעור על התלמידים לקבל את המורה בעמידה, כשכול הציוד הדרוש לשיעור נמצא על השולחן.
2. במהלך השיעור על התלמיד לשבת במקומו ולהשתתף בשיעור, ברשות המורה, באופן מכובד ומכבד.
3. בסיום יום הלימודים התלמיד ירים את כסאו וישאיר את סביבתו נקיה ומסודרת.
* אין להביא בלונים או זרי פרחים ליום הולדת. ניתן להביא עוגה בתיאום עם מחנך הכיתה.

1. הפרעה למהלך התקין של השיעור – תירשם הערת הפרעה בסמארט סקול.
2. לאחר שלוש הפרעות- יידוע ההורים והרחקת התלמיד לכיתה אחרת.
3. הפרעות בשיעור יבואו לידי ביטוי בסעיף ההתנהגות בתעודה.

אלימות פיזית
אסורה פגיעה פיזית מכל סוג שהוא בגופו של אדם אחר, מתוך כוונה או חוסר הפעלת שיקול דעת.
* טענה בדבר הגנה עצמית לא תתקבל.

אלימות מילולית
אסורה התבטאות מילולית, העלולה לפגוע ברגשותיו של האחר הכוללת: איום, לעג, לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים, חרם, הפצת שמועות כולל במדיות תקשורת שונות.

שלבים:
בכיתות א'-ה' ארבעה שלבים.
בכיתות ו'-ח' שלושה שלבים (שלבים ב-ד).
א. שיחת בירור, תיעוד האירוע ואזהרה בעל פה.
ב. הערת התנהגות בסמארטסקול.
ג. ידוע ההורים.
ד. הרחקה מיום לימודים/ מהכיתה והזמנת הורים בהתאם להחלטת הצוות החינוכי.

• בכל מחצית יספרו השלבים מחדש.
• התנהגות אלימה תבוא לידי ביטוי בציון התנהגות תעודה.
אלימות פיזית או מילולית חמורה על פי חוזר מנכ"ל א. ההורים יוזמנו לאלתר.
ב. התלמיד יושעה מבית הספר.
ג. ביה"ס ידווח למשטרה או לעו"ס לחוק ילדים ונוער בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.

שימוש בטכנולוגיה אישית
1.במהלך יום הלימודים הטלפונים הניידים יהיו כבויים בתיקים.
2.במהלך יום הלימודים אין להשתמש במכשירים ניידים לשיחות, צילום והודעות, למעט מקרים בהם ניתן אישור לכך ע"י הצוות החינוכי.
3.פניה להורים במקרה של מחלה תעשה אך ורק דרך המזכירות. 1. המכשיר יוחרם ויוחזר בתום יום הלימודים להורה, במידה ויגיע לביה"ס באותו יום או למחרת לתלמיד בתום יום הלימודים.
2. במקרה ותלמיד ישתמש בטלפון באופן לא חוקי: צילום או הקלטה, המכשיר יוחזר להורים בלבד.

שמירה על רכוש
יש לשמור על רכוש ביה"ס, רכוש החברים וסביבת ביה"ס. כל מקרה השחתה יטופל ע"י הצוות החינוכי.
1. מכתב להורים עם העתק לתיק אישי.
2.תשלום בגין גרימת הנזק.
3. תרשם הערה בתעודה.
4. התלמיד יבצע פעילות חינוכית לפי שיקול דעת הצוות החינוכי.

טוהר בחינות
תלמיד שיעתיק במבחן או יסייע לחבר להעתיק.
פסילת מבחן.

ציון לשבח יינתן לתלמיד:
1. עזרה לזולת במהלך יום הלימודים ואחריו, (ע"פ קריטריונים ייחודיים שנקבעו בשיח כיתתי).
2. השגת יעד אישי ושיפור רמת ביצוע שנקבעה מראש.
3. החלפה במשמרות בטיחות.
4. הפעלת יוזמה חברתית בבית הספר שתקבע בשיח עם יועצת / רכזת חברתית / מחנכת.

הפרעות בשיעור:
1. דיבור ללא רשות (התפרצות או פניה לחבר).
2. התנהגות הפוגעת במהלך התקין של השיעור.
3. עמידה או יציאה ללא רשות.
4. שימוש בטלפון סלולרי ללא רשות.

אנחנו, בהתנהגותנו, מעצבים את ההתנהגות של האחרים כלפינו.
דן חלוץ