מכל"ל- חממה לחדשנות ולמנהיגות- בחירת הייחודיות

בחירת ייחודיות
"בכדי לגלות משהו חדש, עליך לראות את מה שכולם רואים ולחשוב על מה שאיש אינו חושב" אלברט פון סזנט-גיאורגי, רופא

חזון אישי –
תפקיד בית הספר הוא לפתח לומד בעל מכוונות עצמית ללמידה, המסוגל להתמודד עם המציאות בעולם משתנה.
מערכת החינוך בכלל וביה"ס בפרט צריכים להתאים עצמם למציאות המשתנה. המחויבות שלנו להתייחס למרחבי למידה המשלבים את עולם הטכנולוגיה החדשני ובהתאם לעדכן את דרכי ההוראה, למידה והערכה הרלוונטיים ללומדים, תוך שמירה על לימוד הליבה.
על כן יש להתאים את בית הספר וליצור סביבות למידה חדשניות, שמזמנות למידה פעילה ומשפיעות גם על הנראות.
מטרות על-
ביה"ס כארגון לומד ומתפתח, שקד בחודשים האחרונים על זיהוי חוזקות, במטרה לגבש את הייחודיות הבית ספרית החדשה, מתוך כוונה לנצל את התהליך לשיח פדגוגי מעמיק הבוחן בין היתר את השאלה איך להפוך את בית הספר למקום מאתגר ומעניין, לצד המשך קידום הישגים בכל התחומים ותוך יצירת בידול מבתי ספר אחרים באשכול.
מתניעים את התהליך-
הוקם צוות היגוי- מנהלת, מורים, הורים ואנשי מקצוע.
הצוות, בפורומים השונים, יצר בתהליך משותף מפה ארגונית של עוצמות והזדמנויות, להתבוננות מחודשת על העשייה החינוכית הקיימת.
הייחודיות נגזרה מתוך תמונת העתיד שעוצבה על ידי כל השותפים.

מכל"ל – חממה לחדשנות ולמנהיגות.

"אני יכול לומר בבטחה שהחינוך של העתיד יתרכז בכושר-ההמצאה- באמונה נחרצת בערכה של רוח ההמצאה וכושר היצירה"
הארי אלן אוברסטריט